Beginners 1 (A1) - 15 weken: €250

Maandag 20 mei: 18.15 - 19.45

Beginners 1 (A1) - 15 weken: €250

Woensdag 29 mei: 20.00 - 21.30

Beginners 1 Zomercursus (A1) - 8 weken: €275

Zaterdag 29 juni: 10.30 - 13.45

Beginners 1 Zomercursus (A1) - 9 dagen: €250

Maandag-vrijdag, maandag-donderdag: 9.30 - 12.15
1 juli - 11 juli

Beginners 1 Zomercursus (A1) - 9 dagen: €250

Maandag-vrijdag, maandag-donderdag: 9.30 - 12.15
15 juli - 25 juli

Beginners 1 (A1) - 15 weken: €250

Donderdag 18 juli: 20.00 - 21.30

Beginners 2 (A1+) - 18 weken: €300

Woensdag 29 mei: 18.15 - 19.45

Beginners 2 Intensive (A1+) - 9 weken: €300

Maandag en donderdag 6 juni: 10.00 - 11.30

Beginners 2 (A1+) - 18 weken: €300

Maandag 17 juni: 20.00 - 21.30

Beginners 2 (A1+) - 18 weken: €300

Woensdag 26 juni: 20.00 - 21.30

Beginners 2 (A1+) - 18 weken: €300

Donderdag 18 juli: 18.15 - 19.45

Beginners 3 (A2) - 15 weken: €250

Maandag 27 mei: 20.00 - 21.30

Beginners 3 (A2) - 15 weken: €250

Woensdag 26 juni: 18.15 - 19.45

Beginners 3 (A2) - 15 weken: €250

Maandag 29 juli: 20.00 - 21.30

Intermediate 1 (B1 start) - 18 weken: €300

Maandag 27 mei: 18.15 - 19.45

Intermediate 1 (B1 start) - 18 weken: €300

Dinsdag 9 juli: 20.00 - 21.30

Intermediate 1 (B1 start) - 18 weken: €300

Maandag 22 juli: 18.15 - 19.45

Intermediate 2 (B1 2nd part) - 15 weken: €250

Dinsdag 9 juli: 18.15 - 19.45

Upper-Intermediate 1 (B2 start) - 18 weken: €300

Woensdag 22 mei: 20.00 - 21.30

Upper-Intermediate 2 (B2 2nd part) - 18 weken: €300

Woensdag 22 mei: 18.15 - 19.45

 

 

Inschrijfformulier

 

Vul hier uw naam in
Vul hier uw email in
Kies hier uw cursus
Vul hier uw bericht in